TEA6430引脚功能参考电压(音频矩阵电路)

浏览
发布时间 2009-05-04

TEA6430:音频蜂窝状矩阵电路

TEA6430具有IIC总线控制。可将5对立体声输入切换至4对立体声输出,给用户提供高质量的声音(低噪声、低失真)。其主要特点有:5对立体声输入,4对立体声输出、每种输出可三态工作、极低噪声和失真、IIC总线控制、输入与输出之间的串音衰减为90DB等特点。

TEA6430引脚功能、参考电压
在TCL 3498GH机型上测定

序号

符号

功能

直流电压(V)

序号

符号

功能

直流电压(V)

1

GND

0

13

L3OUT

左声道输出3

3.89

2

REF

基准

3.88

14

R3OUT

右声道输出3

3.89

3

Vcc

电源

7.75

15

L4OUT

左声道输出4

3.89

4

L1IN1

左声道输入1

3.87

16

R4OUT

右声道输出4

3.89

5

L2IN2

左声道输入2

3.86

17

R5IN

右声道输入5

3.87

6

L3IN3

左声道输入3

3.87

18

R4IN

右声道输入4

3.87

7

L4IN4

左声道输入4

3.87

19

R3IN

右声道输入3

3.87

8

L5IN5

左声道输入5

3.87

20

R2IN

右声道输入2

3.87

9

L1OUT

左声道输出1

3.89

21

R1IN

右声道输入1

3.87

10

R1OUT

右声道输出1

3.89

22

ADR

地址线

0

11

L2OUT

左声道输出2

3.89

23

SCL

时钟线

3.18

12

R2OUT

右声道输出2

3.89

24

SDA

数据线

2.9

 

电子爱好者 DIANZIAIHAOZHE.COM